Co to jest giełda papierów wartościowych?

Co to jest giełda papierów wartościowych?

Chciałbyś rozpocząć inwestowanie w akcje i zastanawiasz się, czym właściwie jest Giełda Papierów Wartościowych? To miejsce gdzie za pośrednictwem domów maklerski można dokonywać transakcji kupna-sprzedaży akcji spółek akcyjnych. W tym artykule dowiesz się co to jest giełda i jak funkcjonuje.

Co to jest giełda papierów wartościowych?

Czym właściwie jest Giełda Papierów Wartościowych? Jest to swego rodzaju miejsce, gdzie dochodzi do transakcji pomiędzy spółkami emitującymi swoje akcje, a inwestorami giełdowymi, którzy te akcje kupują, jednocześnie stając się akcjonariuszami tych spółek. Oczywiście transakcje mogą również przebiegać pomiędzy dwoma różnymi inwestorami. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ma formę prawną spółki akcyjnej i została założona przez Skarb Państwa. Warto podkreślić, że jako instytucja ma za sobą wieloletnią tradycję, ciągnąca się aż od Giełdy Kupieckiej, która została założona w roku 1817. Następnie została ona przekształcona w Giełdę Warszawską, a z kolei w 1921 roku w Giełdę Pieniężną w Warszawie.

Ważną datą w rozwoju rynku inwestycyjnego w Polsce jest rok 1991, w którym to sejm uchwalił ustawę o prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Trzeba podkreślić, że ustawą tą sejm stworzył ramy prawne do kształtowania się rynku kapitałowego w naszym kraju. Jeszcze w tym samym roku podpisano również akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsza sesja odbyła się w kwietniu 1991 roku. Wówczas na naszej giełdzie transakcje były dokonywane za pośrednictwem zaledwie 7 domów maklerskich. Notowanych było zaś zaledwie 5 spółek.

Przebieg transakcji na giełdzie papierów wartościowych

Zastanówmy się w tym miejscu, jak właściwie przebiegają transakcje na Giełdzie Papierów Wartościowych? Przede wszystkim w pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że aby rozpocząć inwestowanie powinieneś założyć rachunek inwestycyjny w jednym z domów maklerskich. Warto aby był to dom maklerski, który jest licencjonowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na tym rachunku będziesz mógł przechowywać zakupione przez siebie instrumenty finansowe, oraz środki pieniężne w postaci depozytu, a także będziesz mógł nimi obracać. Oczywiście taki rachunek inwestycyjny można założyć zarówno drogą online, jak i również w stacjonarnym punkcie obsługi klienta danego domu maklerskiego. Następnie na swój rachunek inwestycyjny powinieneś wpłacić określoną sumę pieniędzy. Niektóre domy maklerskie wymagają jakiegoś ściśle określonego podstawowego depozytu, który powinien być na koncie inwestora.

Kiedy już przelejesz środki pieniężne na rachunek, to możesz zacząć poszukiwać odpowiednich instrumentów finansowych, w które warto zainwestować.. Najbardziej popularne oczywiście są akcje. Niemniej jednak Giełda Papierów Wartościowych umożliwia również zakup wielu innych znacznie bardziej rozbudowanych instrumentów finansowych, takich jak opcje, czy też kontrakty terminowe. Aby kupić akcje musisz złożyć odpowiednie zlecenie na swoim koncie inwestycyjnym. Zlecenie to trafi do domu maklerskiego, który z kolei wprowadza je do systemu transakcyjnego Giełdy Papierów Wartościowych. Kiedy na rynek wpłynie przeciwstawne zlecenie do twojego, to wówczas dojdzie do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży.

Kluczem do sukcesu w grze na giełdzie jest oczywiście kupowanie po niskich cenach i sprzedawanie po wyższych. Dzięki temu można zrealizować zysk. Oczywiście warto również pamiętać o tym, że dom maklerski pobiera odpowiedniej wysokości prowizję od każdej transakcji, a zyski z giełdy są oprocentowane tak zwanym “podatkiem Belki” w wysokości 19%.

Jak zlecić transakcję na rynkach zagranicznych?

Większość domów maklerskich działających na polskim rynku oferuje również możliwość zawierania transakcji na rynkach zagranicznych. W tym wypadku mamy możliwość zakupu akcji na giełdzie w Nowym Jorku, Londynie, czy też w Tokio. Dzięki takiej możliwości inwestorzy zyskują zupełnie nowe pole manewru i oczywiście szanse na znacznie większe zyski i ciekawych możliwości inwestycyjne. Nie ma co ukrywać że polska GPW jest ostatnio w dość sporym zastoju i mamy do czynienia z trendem bocznym, który nie daje zbyt wielu szans na zarobek. Podczas trendu bocznego zarabiać potrafią tylko wytrawni inwestorzy giełdowi, którzy mogą pochwalić się sporym doświadczeniem.

Niemniej jednak trend boczny jest niezwykle trudny do zawierania zyskownych transakcji. Wobec tego warto skorzystać z możliwości, jakie daje nam zawieranie transakcji na rynkach zagranicznych. Zasady zawierania transakcji na rynkach zagranicznych są bardzo podobne do tego, z czym możemy spotkać się podczas kupna akcji na GPW. Warto podkreślić, że zlecenie na rynku zagranicznym możesz złożyć zarówno w walucie polskiej, jak również w walucie danej giełdy. Może to być zarówno euro, dolar, czy też funt brytyjski. Jednak warto pamiętać że w przypadku zawierania transakcji na rynku zagranicznym musimy liczyć się z różnymi podatkami, które obowiązują w danym kraju. Dlatego też warto zapoznać się z ogólnymi zasadami opodatkowania na danym rynku finansowym i dopiero wówczas przystąpić do inwestowania.