Santander Biuro Maklerskie

Santander Biuro Maklerskie

Santander Biuro Maklerskie stanowi wyodrębnioną jednostkę w ramach Santander Bank Polska. Oczywiście instytucja ta posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług z zakresu pośrednictwa finansowego na rynkach kapitałowych.

Inwestorzy korzystający z usług Santander Biuro Maklerskie mają możliwość zakupu akcji, kontraktów terminowych, opcji, obligacji zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak i również na największych giełdach zagranicznych. Inwestorzy mają również możliwość zapisu na akcję oferowane w ramach ofert publicznych.

Santander Biuro Maklerskie dla swoich klientów przygotowało również serwis inwestycyjny online, który umożliwia podglądanie notowań giełdowych w czasie rzeczywistym. Do udogodnień, na jakie mogą liczyć klienci tego domu maklerskiego, zaliczyć możemy przede wszystkim alerty cenowe, a także możliwość automatycznego przewalutowania. Inwestorzy mogą korzystać w bardzo prostej obsłudze platformy transakcyjnej.