Millennium Dom Maklerski

Millennium Dom Maklerski

Millennium Dom Maklerski prowadzi obecnie około 25 tysięcy rachunków inwestycyjnych. Należy do najpopularniejszych domów maklerskich w Polsce. Proponuje ciekawą i szeroką ofertę dla inwestorów indywidualnych.

Millennium Dom Maklerski proponuję swoim inwestorom zawieranie transakcji na rynku pierwotnym, jak i również na wtórnym na Giełdzie Papierów Wartościowych. Klienci mają również dostęp do możliwości nabywania i zbywania instrumentów finansowych na wielu rynkach zagranicznych.

Millennium Dom Maklerski proponuje również doradztwo inwestycyjne na najwyższym poziomie. Inwestorzy, którzy założyli rachunek inwestycyjny w Millennium Dom Maklerski mogą dokonywać zakupu akcji notowanych na GPW a także NewConnect, obligacji, opcji, a także kontraktów terminowych. Mają również dostęp do produktów strukturyzowanych, oraz jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Korzystanie z rachunku inwestycyjnego jest proste i intuicyjne.