Dom Maklerski Pekao

Dom Maklerski Pekao

Dom Maklerski Pekao oferuje usługi na podstawie zezwolenia ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Warto podkreślić, że jest również bezpośrednim uczestnikiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dom Maklerski Pekao umożliwia swoim klientom inwestowanie w akcje spółek, które notowane są na GPW. W ofercie znajdziemy również akcje z rynku NewConnect oraz 20 rynków zagranicznych. Inwestorzy mogą obracać obligacjami na rynku Catalyst, obligacjami skarbowymi, instrumentami pochodnymi, a także jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Dom Maklerski Pekao zapewnia liczne udogodnienia dla inwestorów. Mogą oni zgłaszać zlecenia z zakresu tzw. krótkiej sprzedaży. Mają możliwość również skorzystania z odroczonego terminu płatności. Personel Domu Maklerskiego Pekao zapewnia profesjonalne wsparcie analityczne dla swoich klientów. Dom Maklerski Pekao oferuje również profesjonalne prowadzenie rachunków maklerskich IKE.