Dom Maklerski Banku BPS

Dom Maklerski Banku BPS

Dom Maklerski Banku BPS to instytucja finansowa należąca do grupy kapitałowej Banku PBS. Oczywiście posiada zezwolenie ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Jest również członkiem Giełdy Papierów Wartościowych.

Dom Maklerski Banku BPS zapewnia swoim klientom możliwość wykonywania zleceń na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także na rynku NewConnect. Inwestorzy korzystający z usług tego domu maklerskiego mogą zawierać transakcje na rynku kapitałowym, a także terminowym. Co oznacza, że mogą inwestować w akcje, obligacje, ale także również w instrumenty pochodne, takie jak kontrakty terminowe i opcje.

Po założeniu rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim Banku BPS mamy możliwość nabywania jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych. Klienci mają możliwość dostępu do bezpłatnego rachunku inwestycyjnego drogą online, a także korzystania z nowoczesnej platformy transakcyjnej.