OBLIGACJE KORPORACYJNE

OFERTA DLA INWESTORÓW

Polski Dom Maklerski S.A. wyspecjalizowany jest w projektach emisji obligacji korporacyjnych, które stanowią atrakcyjny instrument inwestycyjny. Obligacje przedsiębiorstw obecnie wypełniają lukę między lokatami a akcjami, zdobywając co raz większą popularność wśród inwestorów.

Oprocentowanie większości emitowanych przez nas obligacji przekracza 8% rocznie, co stanowi wartość kilkukrotnie wyższą niż oprocentowanie możliwe do uzyskania przy inwestycjach w instrumenty powszechnie dostępne na rynku, takie jak lokaty bankowe. Płynność tego papieru jest zachowana dzięki wprowadzeniu obligacji na rynek Catalyst.

 

 

PRZEWAGI INWESTOWANIA W OBLIGACJE KORPORACYJNE:

  • dużo wyższa rentowność w porównaniu z oprocentowaniem depozytów bankowych
  • niższe ryzyko inwestycyjne dzięki mniejszej zmienności cen w porównaniu z inwestycjami w akcje 
  • łatwiejsze do prognozowania przychody, które są ustalone w dacie emisji obligacji (odsetki i kapitał), w odróżnieniu od przychodów z akcji (dywidenda i cena akcji)
  • uprzywilejowanie w kolejce do kapitału obligatariuszy wobec akcjonariuszy, w przypadku zaspokajania roszczeń w razie niewypłacalności emitenta
  • generowanie strumienia regularnych dochodów, znacznie wyższych niż w przypadku inwestycji w obligacje skarbowe, czy bony

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

IDM

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą