Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego

Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego

Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego działa na podstawie zezwolenia otrzymanego z Komisji Nadzoru Finansowego. Biuro jest także członkiem Izby Domów Maklerskich.

Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego zapewnia swoim klientom możliwość inwestowania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Klienci mogą również zawierać transakcje na rynkach zagranicznych. Zakładając rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego mamy możliwość obracania obligacjami skarbowymi, akcjami spółek z indeksu WIG20, a także mWIG40. Inwestorzy mają również możliwość zakupu akcji z rynku NewConnect. Ciekawą możliwością są również możliwości zakupu opcji, a także kontraktów terminowych.

Dom Maklerski ING Banku Śląskiego oferuje swoim klientom dwa rodzaje kont. Konto elastyczne przeznaczone jest dla inwestorów, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki na giełdzie. Natomiast konto aktywne sugerowane jest dla inwestorów, którzy dysponują już sporym doświadczeniem w inwestowania na rynkach finansowych. W przypadku konta elastycznego nie pobierane są opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku.